NLP

Neuro Linguïstisch Programmeren is een methode ontwikkeld om het gedrag en de overtuigingen van een persoon te beïnvloeden en te wijzigen.

De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zijn aan de werkelijkheid zelf. De menselijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming. De waarnemingsorganen werken als een groep filters die de invoer van buitenaf vertalen tot een innerlijke ervaring, waardoor iemands ervaringen nooit hetzelfde kunnen zijn als de werkelijkheid waarvan zij zijn afgeleid. Om zijn ervaringen met anderen te delen maakt de mens gebruik van communicatie, meestal in de vorm van taal. Taal werkt op zijn beurt weer als een filterend hulpmiddel om innerlijke ervaringen te vertalen tot beperkte externe ervaringen.

De processen waarmee en waardoor de mens zijn ervaringen via taal en zintuigen filtert en vormt is het gebied waar NLP zich in beweegt.

lamp