Psychodynamiek wil zeggen ‘de geest in beweging’ en is een methode waarbij gewerkt wordt met verschillende eigentijdse, doeltreffende therapietechnieken en coaching. In ons wezen vindt een onophoudelijke uitwisseling plaats tussen onze gevoelens en gedachten en zonder je er voortdurend van bewust te zijn kunnen deze uitwisselingen tussen je hoofd en je ziel veel indruk op je maken. Daarom richt psychodynamische therapie zich op bewuste en onbewuste processen.

We zijn ons dus vaak niet bewust van de drijfveren in ons gedrag waardoor we veelal niet begrijpen waarom we bepaalde gedachten en emoties hebben. Daarbij wordt bij psychodynamische therapie ervan uitgegaan dat ons zelfbeeld en beeld van anderen sterk wordt bepaald door ervaringen met onze ouders en/of verzorgers in onze vroege jeugd, welke hun sporen achterlaten.

Psychodynamische therapie biedt je de kans om je onbestemde gevoelens te ervaren, onderzoeken en te verwerken. Het doel is het zichtbaar maken van verborgen gevoelens en gedachten om uiteindelijk psychische problemen beter te kunnen begrijpen en te verwerken. Om dit te bereiken kan gebruik worden gemaakt van verschillende technieken.

Therapievormen

In mijn praktijk maak ik gebruik van verschillende vormen van therapie, afhankelijk van de problematiek, de wensen van de cliënt en mijn eigen beoordelingsvermogen welke methode de meest efficiënte zou zijn. Hieronder vind je een overzicht van deze therapieën en wat zij inhouden.